Domů » Prowin » Změny ve verzi Prowin7

verze 249 (dosud nevydána)

 • Mzdy/Pracovníci: nová sestava: Jmenný sezman pracovníků.
 • Vše: Uložení pozic a velikostí oken. Logování otevírání oken.

verze 248 (13.8.2018)

 • Majetek/Zúčtování: Opravena chyba "Read beyond end of file".
 • Upraven převod dat: Upozornění v případě, kdy je skutečná verze dat větší požadovaná (v přídadě že na již převedená data použijete starší verzi programu).
 • Účetnictví/DPH: Obnovena původní sestava Podklady DPH.

verze 247 (6.8.2018)

 • Upraven převod dat z verze 3 na 4.

verze 246 (3.8.2018)

 • Zvířata: Tabulka prohlížení pohybů: spravena grafika zobrazení.
 • Plus + Zvířata: Přístupy do jednotlivých agend (zjednodušené, dostupné pouze pro vybranné klienty).
 • upraven převod dat z verze 1 do 2: každý krok převodu zkouší separátně
 • Účetnictví: Nová sestava podklady pro DPH
 • Účetnictví: EET: opravena chyba knihovny DLL.
 • Majetek: DHIM a DHIM_VYR: Přidány pole majetkového účtu SU a AU (MAJ_UCET_SU, MAJ_UCET_AU). Změna promítnuta i do ročních převodů.
 • Majetek: HIM: Tisk odpisového plánu je nově možné sumarizovat i za účetní odpisovou skupinu.
 • Majetek: HIM: Některé tiskové sestavy je možné filtrovat i podle toho, zda položky majetku byly, nebo nebyly odpisovány.

verze 245 (16.2.2018)

 • Mzdy: Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění: Nový formulář NEMPRI17. Přidáno pole Kontaktní email.
 • Mzdy: Výpočet daně a dnového zvýhodnění: Nový formulář vzor. 22.
 • Mzdy: Zadání hrubých mezd: Upraven výpočet nemoci začínající v minulém roce.

verze 244 (4.2.2018)

 • Mzdy: Karta pracovníka a Výpočet výplat: Statutární orgán nově platí srážkovou daň 15 % do příjmu 2500Kč, jinak zálohovou.

verze 243 (30.1.2018)

 • Fakturace / Přijaté faktury / Oprava: Horká klávesa F2 (Ctrl+S) na uložení, změna pořadí prvků na Tab.
 • U některých vybraných oken si systém pamatuje umístění a velikost okna.
 • Obslužné: Oprava barevného schéma ve všech částech modulu.
 • Z hlavní nabídky odstraněna volba Nápovědy - bude k dispozici v jiné formě.
 • Nová vzdálená pomoc AnyDesk nahrazující nevyhovující TeamViewer.
 • Parametrické změny ve Mzdách pro rok 2018:
  • Sleva na děti (napevno v programu).
  • Svátky (13 dní napevno v programu).
  • Minimální mzda zvýšena parametricky z 11000 Kč na 12200 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ pro soc. poj. zvýšen parametricky z 1355136 Kč na 1438992 Kč.
  • Solidární daň (1/12) zvýšena z 112928 Kč na 119916 Kč (napevno v programu).
  • Redukční hranice zvýšeny na hodnoty 175,00 a 262,33 a 524,65 (napevno v programu).
  • Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech... vzor č. 25.
 • Mzdy: Výpočet daně a daňového zvýhodnění: U řádku 18a zrušeno omezení a při zadávání zobrazeno pouze upozornění.
 • Mzdy: Nastavení programu: Zrušeno pole Sleva na školku v souvislosti s předchozí úpravou (viz. výše).

verze 242 (16.10.2017)

 • Účetnictví / Kontrolní hlášení: Nová přehledová sestava dokladů kontrolního hlášení podle jednotlivých sekcí.
 • Faktury / Přijaté faktury: Nová přehledová sestava dokladů.
 • Obslužné / Zásoby / Zrušit pohyby: Oprava barevného podkladu tabulky.

verze 241 (31.7.2017)

 • Mzdy / Evidence docházky: Doplněn kód B.

verze 240 (interní verze)

 • Účetnictví / EET: Nová sestava Přehled dokladů.

verze 239 (neveřejná verze 6.6.2017)

 • Kontrola všech sazeb DPH na správnost. V případě nesouladu nabídne opravu.
 • Možnost přepnutí do starších let.
 • Účetnictví / Úplná kontrola: Přepracování sumární kontroly (SQL procházení daty).
 • Účetnictví / Úplná kontrola: Nová funkce Oprava dat: Kontrola na nulové hodnoty částky MD a DAL u Uctovano a jejich oprava.
 • Obslužné / Vzhled: Možnost volby Barevného schematu z přednastavených.
 • Mzdy / Evidence docházky: V tiskové sestavě jsou so a ne červené a podtržené.
 • Zvířata / Odběratelé a dodavatelé:  Přepracován celý modul. Přidána možnost filtrování podle názvu dodavatele-odběratele.
 • Oblužné / Tabulky: Záložka zobrazení struktury tabulky a Run/Exec podle typu SQL příkazu.
 • Účetnictví / Prohlížení / Filtr / Tisk široký: oprava tisku (správné napojení na datasety).
 • Účetnictví / Účtování/Úhrady: Zrušení zobrazování panelu s údaji (pro duplicitnost - všechny údaje jsou v tabulce).
 • Účetnictví / Kalkulace: Správné zobrazení nastaveného omezení ve všech sestavách.

verze 238 (24.4.2017)

 • Účetnictví: Opravena chyba při konverzi základní sazby DPH. Špatně se načítala místo ní druhá snížená sazba. Přidána kontrola na správné nastavení základní sazby s případným upozorněním na špatné nastavení.
 • Fakturace: Přijaté faktury a bankovní příkazy: Upraven vzhled a ovládání.
 • Účetnictví a Fakturace vydaná: Doplněn nový kód Předmětu plnění: 21 Telekomunikační služby pro účely Kontrolního hlášení.

verze 237 (15.4.2017)

 • Účetnictví: upravena a zjednodušena Obratová předvaha.

verze 236 (dosud nevydána)

 • Mzdy: Na kartě pracovníka nové zaškrtávátko "Roční zúčtování". Tisk ročního  zúčtování a odpovídající rekapitulace jenom pro tyto pracovníky.
 • Vše: Výrazné změny ovládání a vzhledu: sjednocení prvků, roztažení přehledů na celou obrazovku,...
 • Obslužné: Nová funkce Tabulky pro prohlížení a úpravu zdrojových tabulek - pouze pro zkušené uživatele.
 • Obslužné: Nová funkce Vzhled: Možnost změnit velikost písma v celém systému (pouze pro přepracované funkce).

verze 235 (interní vydání)

 • Účetnictví / Účtování / Úhrady: Oprava chyby při výběru záznamů (fokus na skryté tlačítko).
 • Mzdy / Pracovníci / Karta pracovníka: Přidáno pole Číslo minulý rok.
 • Mzdy / Evidence docházky: nová funkce zjednodušené evidence docházky včetně tiskové sestavy.
 • Účetnictví: Nová tabulka Systémové hodnoty, do které budou postupně zapisovány nastavení uživatelský dat.
 • Účetnictví: Nová funkce Elektronická evidence tržeb (EET).
 • Účetnictví: Převod některých nastavení z Nastaveni.ini do Hodnoty.db  - (Firma:Telefon+PravniForma+PredmetPodnikani).
 • Systém: Sazby DPH uoženy jednotně v Hodnoty.db (dphs1..3) namísto v rid_ucet.idx (vr.dan1..2) a Nastaveni.ini (dan3). Gobální proměnné dphs1..3.
 • Systém: Soubory EET.db a Hodnoty.db zakládány automaticky v každém modulu v "zaloz_soubory".
 • Vše: V rozbalovacím seznamu pro přepnutí firmy se zobrazí pouze firmy od roku 2013 do současnosti. Pro firmy do roku 2012 včetně nutno použít starší odpovídající verze programu.
 • Faktury vydané: U položek kontrola na druhou sníženou sazbu.
 • Faktury vydané: Faktury za hotové jsou evidovány do EET.
 • Mzdy: Převod některých nastavení z Nastaveni.ini do Hodnoty.db.
 • Zásoby: Nová funkce "Tisk skladových dokladů" (nahrazuje volbu Doklady při pořizování pohybů).
 • Vše: Změna vzhledu hlavních nabídek modulů. Možnost změny poklepáním na pozadí. Pozadí se mění pro každou firmu zvášť. Je tedy možné rychle identifikovat, v jaké firmě a roce jste přepnuti.
 • Podnikové výkazy: Nová funkce výkazy ve zkráceném rozsahu pro malé účetní organizace, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 • Zásoby / Dohrání souborů: Úprava funkce a přizpůsobení na export/import z libovolné složky.
 • Zásoby / Zadávání měsíčních pohybů / Přesun: Oprava a vylepšení funkce.

verze 234 (26.1.2017)

 • Obslužné/Informační systém o platech: Do pole U53 se načítá hodinový průměr na dovolenou podle zadaného období (6. nebo jiné).
 • Obslužné/Informační systém o platech: Osobní karta pracovníka, údaj AA0130 druh právního vztahu rozšířen na 2 místa (možno zadat hodnotu 10).
 • Obslužné/Informační systém o platech: V poli AA0744 (hodiny náhrad) se do XML souboru zapisuje hodnota s desetinnou tečnou namísto čárky).
 • Mzdy/Zadávání hrubých mezd: Nové redukční hranice pro roky 2013-2017 (v programu napevno).
 • Mzdy/Roční převod: Nové hodnoty Minimální mzdy, Max. vyměř. zákl. pro soc. poj. a Solidární základ.
 • Mzdy/Rozvržení pracovní doby: Doplněny státní svátky pro rok 2017 (v programu napevno).
 • Mzdy/Výpočet daně a daňového zvýhodnění: Drobné úpravy v textu formuláře.
 • Mzdy/Karty Pracovníků/Tisk/Potvrzení o zdanitelných...podle zvláštní daně: Drobné úpravy v textu formuláře.
 • Mzdy/Nastavení a Roční převody: Zrušeno nastavení Daňového zvýhodnění na děti (nyní v programu napevno, včetně rozčlenění na měsíce).

verze 233 (15.11.2016)

 • Účetnictví/Účtování/Přijatá faktura: Oprava chyby: Hlášení fokusu.
 • Účetnictví/Účtování/Přijatá faktura: Úprava designu formuláře Zápisu do knihy faktur.
 • Hlavní nabídka: Zálohování: Šifrované zálohování (defaultní heslo "prowin") do souborů s přílohou ".zal" namísto ".zip".

verze 232 (4.11.2016)

 • Fakturace: Nová agenda "Neskladové položky" pro zjednodušení zadávání položek u vydaných faktur.
 • Účetnictví/Výkaz zisku a ztrát a rozvaha: Možnost korigování výsledných hodnot u sestav zaokrouhlených na tisíce. Úprava výpočtu a ovládání.
 • Obslužné/Výmaz pracovních souborů: Upravená volba opět zpřístupněna.

verze 231 (9.10.2016)

 • Fakturace/Archiv faktur: Opravena chyba, kdy při zobrazení faktury se tato z archivu smazala.
 • Účetnictví/Kalkulace: Omezení na střediska a výkony je nyní možné zadávat výčtem nebo rozsahem od-do (např. 15,20,25,40-70,85).

verze 230 (15.9.2016)

 • Upraven převod dat 1-2 a 2-3 tak, aby za určitých podmínek nezobrazoval chybné hlášení.
 • Účetnictví: Na dočasnou chvíli vráceny starší funkce sestav Obratovky, Rozvahy a Výkazu zisků - možnost současně používat i nové.
 • Účetnictví: Přepracován číselník Účtová osnova. Upraveny návaznosti načítání osnovy do dočasných seznamů. Opravena chyba při účtování, kdy se zobrazovala chyba Účet MD/DAL nenalezen, když byl v číselníku nastaven jiný filtr na SU.
 • Nová verze Vzdálené pomoci TeamViewer.
 • Účetnictví/Pohyby na účtu: Nová volba třídění sestavy podle datumu zúčtování, dokladu, dávky, střediska a výkonu.
 • Účetnictví/Výkazy podnikové: Datum "Ke dni" se tiskne správně poslední den k vybranému měsíci a roku.
 • Účetnictví/Účtová osnova: Opraveno vyhledávání podle názvu.
 • Mzdy/Pracovníci/Karta pracovníka/Tiskové sestavy: Nová tisková sestava "Dohoda o provedení práce dle §75 ZP.
 • Mzdy/Pracovníci/Karta pracovníka/záložka ČSSZ: Oprava chyby ukládání údaje "Druh činnosti" při zvolené volbě větší než "P prokuristé".
 • Mzdy/Mzdové listy: Na sestavu doplněny údaje: "Místo narození", "Rodinný stav" a "Pohlaví".
 • Účetnictví/Dohrání účetních položek: K mazání dat na vedlejším počítači dochází teprve když došlo k přihrání alespoň k jednoho záznamu (dříve se mazala data bez ohledu na korektní výsledek).
 • Automatické zálohování dat změněných firem.

verze 229 (interní verze)

verze 228 (15.6.2016)

 • Účetnictví: Nová funkce "Úprava počátečních stavů saldokontových účtů".
 • Účetnictví: Zcela přepracována sestava "Počáteční stavy". Přidána sestava "Obraty a zůstatky".
 • Mzdy/Karta pracovníka: Při zadání rodného čísla začínajícího 00 až 15 správně dosadí datum narození 2000 až 2015 (u studentů).
 • Účetnictví/Saldokonto/Sestavy: Nyní se opět správně tiskne závěrečná rekapitulace.
 • Účetnictví/Kontrolní hlášení: Případné zaokrouhlední částek na 2 desetinná místa při zápisu do XML.
 • Účetnictví/Obratová předvaha: Sestava doplněna o názvy účtů.
 • Účetnictví: Zcela přepracovány podnikové výkazy "Rozvaha" a "Výkaz zisku a ztráty" pro rok 2016.
 • Fakturace/Vydané faktury: Údaje Množství a Jedn. cena je možné zadávat na 5 des. míst.
 • Obslužné/Česká pošta: Oprava načítání vybrané firmy při přepnutí záložky.

verze 227 (5.5.2016)

 • Mzdy/ONZ: Úprava formátu XML, který přijme ČSSZ.
 • Vše: Nová verze tiskového generátoru QuickReport Pro 6 (nasazení odstranilo různé chyby v tiscích).

verze 226 (4.5.2016)

 • Účetnictví, Dynamická obratovka: Nově mezisoučty za jednotlivé syntetické účty.
 • Účetnictví: Nová funkce Úprava počátečních stavů saldokontových účtů.
 • vše: Oprava chyby tiskových sestav, kdy se netiskly stránky v zadaném rozsahu nebo aktuální stránka.
 • Obslužné/Účetnictví/Vypustit věty v rozsahu: Opravena chyba, kdy se namísto Bloku (pole Pocitadlo) bralo v úvahu fyzické číslo záznamu. Přidáno automatické zálohování souboru Uctovano.db do složky <jednotka_dat>:\ProwinZalohy\...

verze 225 (16.4.2016)

 • Účetnictví, Účtování: Změna chování při zadání kódu DPH 12,13,7,8,9,43,44,45 nemusí být vybraná sekce KH.
 • Účetnictví: Zapnuty přehledy: "Výkaz zisků a ztrát příspěvkový" a "Rozvaha příspěvková".

verze 224 (31.3.2016)

 • Účetnictví, Dohrání souborů: Nyní se správně po převodu mažou účetní záznamy zdrojové firmy.
 • Program AnyDesk se nahraje nový, pokud existuje ve zdrojové verzi.
 • Obslužné, Přepnutí firmy: Hromadné přenutí modulů do jedné firmy.
 • Účetnictví, Účtování, Prohlížení, Oprava: Možnost zadání záporných částek u daně a základu DPH.
 • Účetnictví, Účtování: Možnost zadání záporných částek u daně a základu DPH.
 • Integrovaná vzdálená pomoc opět TeamViewer.

verze 222 (23.3.2016)

 • Program pro vzdálenou správu s administrátorskými právy.

verze 221 (21.3.2016)

 • Program pro vzdálenou správu přizpůsoben pro potřeby Prowinu.

verze 220 (21.3.2016)

 • Moduly jdou spouštět pouze z hlavní nabídky (ikona pejska s popisem Prowin). Ostatní ikony Prowinu je možné z plochy smazat.

verze 219 (21.3.2016)

 • V hlavní nabídce nová volba pro přímé připojení pomocí programu pro vzdálenou správu AnyDesk.

verze 218 (16.3.2016) - Před instalací nás kontaktujte o pomoc s přechodem na tuto novou verzi.

 • Převod dat do verze 3: V tabulce Uctovano.db smazány všechny neplatné opravované záznamy.
 • Zrušení všech programových vazeb na neplatné záznamy v tabulce "Uctovano.db" (tzn. záznamů vzniklých "Opravou s protokolem").
 • Zrušena nepotřebná pole "POCET_OPRAV, PROTI_SU, PROTI_AU, PROTI_VYKON a PROTI_ST" v tabulce "Uctovano.db" včetně všech návazných procedur.
 • Zrušení "Režimu celé obrazovky" a původního barevného schematu panelů.
 • Účetnictví, DPH, Přiznání: Zrušení ZFO odkazu pro roky 2014 a starší.
 • Základní nastavení v souboru Prowin.ini. Možnost umístění všech datových souborů do libovolné složky (dir_data_root). Změna principu přepínání mezi firmami.
 • Automatické přemístění souboru "Setup.db" z datové složky "..\Firma" do složky "..\Ucet" a smazání složky "..\Firma".
 • Obslužné, Přepínání firmy: Zrušeno. Přepínání firem probíhá pouze v jednotlivých modulech.
 • Prowin Plus je nyní centrálním místem pro spouštění ostatních modulů a nahrazuje všechny ostatní ikony na ploše. Ikona přejmenována na Prowin s novou ikonou.
 • Účetnictví, Účtování, Panel DPH: Povolení záporných hodnot daně a základů daně u některých sekcí Kontrolního hlášení.
 • Mzdy: Přesunutí Přehledu náhrad za pracovní neschopnost a starších Přehledů o výši pojistného z Prowin Plus do modulu Mzdy.
 • Každých 15 minut automatická kontrola dostupnosti nové verze.
 • Účetnictví: Zrušení funkcí "Import dat z EKOSOFTu" a "Import dat z DOSu".
 • Účetnictví, Účtování, Zaúčtování faktur: Přidáno pole 2. snížené sazby DPH.
 • Obslužné, Založení nové firmy: Zcela přepracovaná funkce.
 • Účetnictví, Kontrolní hlášení: Úprava SQL filtru u záznamů, které nemají vyplněno pole TEXT.
 • Účetnictví, Dohrání účetních položek ze vzdáleného počítače: Zcela přepracovaná funkce.
 • Účetnictví, Povolené výkony: Zcela přepracovaná tisková sestava.
 • Účetnictví, Účtový rozvrh: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Účetnictví, Předsazované texty: Přepracování způsob editace a zcela přepracována tisková sestava.
 • Mzdy, Výpočet daně a daňového zvýhodnění: Opravena chyba, když nebyla nalezena žádná výplatní listina.
 • Mzdy, Výpočet daně a daňového zvýhodnění: Všechny legislativní údaje, které byly "natvrdo", se nyní načítají z Nastavení programu.
 • Mzdy, Nastavení programu: Přidány nové údaje: Limit příjmu manžela/ky roční, Sleva na školku roční, Daňové zvýhodnění na děti 1-3.
 • Obslužné: Zrušena volba "Založit příští rok". Nový rok se nyní automaticky zakládá při převodu do nového roku v Účetnictví.
 • Účetnictví, Převod do nového roku: Přepracovaná funkce. Při převodu se automaticky zakládá nový rok, pokud dosud neexistuje.
 • Mzdy: Vylepšeno chování programu při výběru dosud nezaložené firmy.
 • Účetnictví, Dynamická obratovka: Oprava chyby při spuštění.
 • Obslužné, Reindexace: Zcela přepracována a přemístěna z Plus do Obslužné.
 • Účetnictví, Účtování, Panel DPH: Povolení nevyplnění sekce KH v případě, že je uveden kód DPH 7, 8, 43 nebo 44.
 • Zvířata, Odběratelé a dodavatelé: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Účetnictví, Adresář obchodních partnerů: Zcela přepracovány tiskové sestavy (+sjednoceny do jedné).
 • Roční převody: Složka příštího roku není editovatelná.
 • Účetnictví, DPH, Přiznání DPH: Doplněn kód 25 - automaticky se načítá do řádku 25 přiznání. Nutno zrušit zadání v původní tabulce řádek SU a AU s kódem 25.
 • Účetnictví, Účetní deník: Zcela přepracována tisková sestava. Možnost volitelného seskupování s kontrolními mezisoučty.
 • Zvířata, Povolené druhy pohybů: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Zvířata, Povolené stáje: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Mzdy, Stroje: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Faktury, Adresy: Zcela přepracovány a přidány tyto tiskové sestavy: Obálka DL, Obálka C5, Obálka C5 s okénkem a Obálka C6.
 • Mzdy, Fixní položky: Zcela přepracovaná sestava.
 • Účetnictví: Opětovná kontrola na existenci polí DPH10_KOD,..., DIC, BANKA u Uctovano.db, případně jejich založení.
 • Systém: Přidání knihovny MidasLib do Util.
 • Hlavní program jde nyní spustit pouze v jedné instanci.
 • Zobrazování informací pro uživatele přímo na hlavní obrazovce programu. Zvýraznění důležité zprávy.

verze 217 (15.2.2016)

 • Účetnictví, Prohlížení: Nulové datumy se nyní zobrazují správně jako prázdný text.
 • Účetnictví, Účtování, Prohlížení, Oprava záznamu: Datum přijetí dokladu se nyní opravuje správně.
 • Účetnictví, Účtování: vylepšeno zadávání údajů pro kontrolní hlášení.
 • Účetnictví, Účtování: Dolněny logické kontroly Kontrolního hlášení pro všeobecný účetní doklad.
 • Účetnictví, Účtování: Návrh doporučené sekce Kontrolního hlášení.
 • Účetnictví, DPH, Podklady pro DPH: Sestava doplněna o pole Sekce (kontrolního hlášení).
 • Účetnictví: Nová volba Kontrolní hlášení.
 • Účetnictví, Účtování, Prohlížení: Oprava záznamu: Oprava kontroly kombinací pro DPH.
 • Účetnictví, Účtování, Prohlížení: Znepřístupnění volby Oprava s protokolem.

verze 216 (7.2.2016)

 • Zásoby: Zrušení dočasného pole počátečních stavů POC_STAV. Zrušení dočasné funkce "Kontrola stavu zásob".
 • Mzdy, Přehled o výši pojistného: Hlášení, že tisk Přehledu umožněn pouze pro rok 2016, pro předchozí roky je možné tisknout Přehled v modulu Plus.
 • Zásoby: Normalizace vzhledu některých formulářů.
 • Fakturace, Vystavení faktury: Zrušeno zaokrouhlování na padesátihaléře a zvedeno zaokrouhlování na koruny vždy nahoru.
 • Účetnictví, Měsíční účtování: Doplněn rozbalovací sesznam "Do dokladu DPH" o novou nabídku "doplnit hodnotu ručně". Uživatel si může ručně doplnit hodnotu libovolnou hodnotu dokladu DPH, která se nepřepisuje dokladem nebo fakturou.

verze 215 (4.2.2016)

 • Mzdy: Nový "Přehled o výši pojistného pro rok 2016". Funkce byla přesunuta do modulu Mzdy. Pro starší roky se generují a tisknou formuláře v původním modulu Plus.
 • Mzdy, Rozvržení pracovní doby: Doplněn nový svátek (25. březen 2016 - Velký pátek).
 • Mzdy, Hrubé mzdy, Prohlížení, Oprava údajů: Údaje jdou nyní správně opravovat (tech:změna napojení na správný dataset).
 • Účetnictví, Účtování, Prohlížení, Oprava záznamu: Nyní jdou do pole Doklad DPH zadat libovolné znaky do délky 60 znaků.
 • Sjednocení nápovědy všech modulů.
 • Mzdy, Pracovníci, Tiskové sestavy, Potrvzení...podle zvláštní sazby daně: Správně se doplňuje řádek 1 a 2 příjmy a nově řádek 3 daní srážkovou (modul 9 srážková).
 • Mzdy: Položka "Potvrzení a oznámení" přejmenována na "Hromadné oznámení zdravotní pojišťovně".
 • Mzdy, Potvrzení a oznámení: Zrušen starý fromulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech". Ten se nyní v nové verzi nachází v nabídce "Pracovníci, Tiskové sestavy".
 • Mzdy, Hromadné oznámení zdravotní pojišťovny: Možnost ručního přidávání a editace pracovníka (např. pro případ, kdy pracovník k novému roku změní svoji pojišťovnu).
 • Fakturace, Vydaná faktura: Zvýšení počtu zadávaných míst u pole MJ ze 4 na 5.

verze 214 (1.2.2016)

 • Pro bezpečnost dat je přístupná přímá aktualizace z programu pouze 30 sekund po spuštění programu. Jinak je nutné program ukončit a spustit znovu a poté hned zvolit aktualizaci na novou verzi.
 • Účetnictví, Účtování, Oprava záznamu s protokolem: Dotaz na další pokračování v činnosti.
 • Obslužné, Účetnictví: Nová funkce pročištění salda - uživatelská úprava.
 • Plus, Konsolidace: doplnění údajů Kontrolního hlášení.
 • Účetnictví, Fakturace (zaúčtování): Doplnění nových kódů předmětu plnění 18, 19 a 20.
 • Mzdy, Pracovníci, Oprava pracovníka: Zlepšeno chování při odškrtnutí pole "Podepsal prohášení".
 • Mzdy, Pracovníci, Tiskové sestavy: Přidána nová sestava "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti...podle zvláštní sazby daně".
 • Mzdy, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, sestava "Rekapitulace": V nadpisu sestavy se správně uvádí aktuální rok namísto špatněho roku 2012.
 • Výběr firmy: Snížen počet viditelných složek v seznamu ze 100 na 20.

verze 213 (27.1.2016)

 • Preventivní uzavření databáze před provedením aktualizace verze.
 • Mzdy, Pracovníci: Zcela přepracování tiskopis POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti... vzor 23.
 • Mzdy, Roční zúčtování daně: Položka v hlavní nabídce přejmenována na "Výpočet daně a daňového zvýhodnění". Tiskopis upraven na vzor 20, zdaňovací období variantně podle zvoleného roku.
 • Změněny Upravené redukční hranice pro rok 2016, maximální a měsíční vyměřovací základ roční pro SP.
 • Při spuštění firmy roku 2016 se kontroluje správnost nastavení minimální mzdy a max. vyměř. základu pro SP.

verze 212 (21.1.2016)

 • Účetnictví/Prohlížení: Zlepšení vzhledu a čitelnosti přehledu.
 • Majetek: kompletní oprava napojení editačních políček na zdroj dat.
 • Majetek: Zvětšení písma a sjednocení barevného schématu.

verze 211 (11.1.2016)

 • Účetnictví: Účtování: Oprava kontroly dat před zápisem (Hlášení: Chybná data na panelu DPH).
 • Účetnictví: Účtování: Oprava údajů: Nyní správně zapisuje pole Sekce KH.
 • Sjednocení vzhledu, výběru firmy a zobrazování cesty firmy a roku v hlavní nabídce.
 • Mzdy/e-Podání: Generování ELDP a ONZ pouze do XML souboru. Zrušení ZFO možnosti.
 • Mzdy/Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění: Upraven vzhled formuláře.
 • Mzdy/Nahrání XML do ČSSZ: Upraven vzhled a popisy formuláře.

verze 210 (8.10.2016)

 • Mzdy: Do založení souborů opětovně přidána procedura pro doplnění chybějících polí a tabulek.

verze 209 (7.10.2016)

 • Účetnictví: Kontrolní hlášení.
 • Všechny moduly: automatický update databáze s možností přímého stažení a instalace.
 • Všechny moduly: oznámení o nové verzi programu na webu.
 • Mzdy/Roční převod: opravena chyba - doplněny pole do osobních karet).
 • Faktury/Zaúčtování vydané faktury: Doplňuje se DIČ a staré kódy DPH nahrazeny novými.

verze 208 (10.12.2015)

 • Účetnictví / Měsíční účtování / Zůstatky: Nyní správně načítá zůstatky a ignoruje zrušené věty.
 • Mzdy/ Mzdová sumarizace: Opraven filtrování podle střediska.
 • Systém: Převod do nového vývojového prostředí Delphi DX.

verze 207 (10.11.2015)

 • Mzdy / Prohlížení mezd: Přepracován způsob zobrazení a filtrování. Přidán filtr podle čísla pracovníka a modulu.
 • Mzdy / Mzdový list 2 a Mzdová sumarizace: Doplněny hodnoty modulu 90 (2. pilíř).

verze 206 (21.10.2015)

 • Mzdy / Mzdové listy / Mzdový list 2: Standardní názvy osobních ohodnocení (např. Osobní ohodnocení 3) nahrazeny skutečnými názvy z nastavení programu (např. Příplatky za vedení).
 • Mzdy / Příloha k žádosti o dávku nem. poj. (NEMPRI): U podání v roce 2015 se pouze vytvoří XML souboru pro pozdější nahrání na portál. Podrobnosti najdete pod tlačítkem Nápověda.
 • Mzdy / nová funkce: Nahrání XML souboru do ČSSZ.
 • Majetek / Drobný majetek: Nové pole Rozlišovací klíče, pro specifičtější rozčlenění DHIM. Pole Rozlišovací klíče začleněno do filtru Tiskových sestav a do Ročního převodu.
 • Majetek: Přepracování vzhledu, jednodušení a sjednocení ovládání programu.

verze 205 (3.8.2015)

 • Mzdy / Rozvržení pracovní doby: Nová tisková přehledová sestava kalendářů. Drobné systémové úpravy v editaci záznamů.
 • Zvířata / Položkové seznamy / Položkový seznam: Místo nevyužívaného pole SKP sestava zobrazuje pole Datum narození.
 • Obslužné / Účetnictví / Vypustit věty..: Oprava chyby při přenosu dat, nyní se správně přenáší údaje s druhou sníženou sazbou.

verze 204 (7.5.2015)

 • Různé: Na některých počítačích oprava chyby chybějícího modulu Midas.dll (modul nahrazen řešením ABS Memory table). Týká se Účtování, Dynamické obratovky, Sumáře mzdových listů, Roční zúčtování daně a Potvrzení o zdanitelných příjmech.

verze 203 (5.5.2015)

 • Faktury / Fakturace: U Inverzní faktury je možno zadávat cenu za jednotku na 3 des. místa (včetně zobrazení na faktuře).
 • Mzdy / e-Podání: Nový formulář ČSSZ ELDP.zfo.
 • systém: Výměna memory datasetu (Mzdy / Roční zúčtování daně, Účetnictví / Účtování / Rekapitulace, Účetnictví / Dynamická obratovka).
 • Mzdy / Fixní položky: Oprava vnesené chyby - nenačítali se data do políček.
 • Mzdy: Upraveny funkce pro výpočet solidární daně a základu pro solidární daň. (Výpočet výplat, Daňový protokol, Mzdový list 1 a Potvrzení o zdanitelných příjmech)
 • Mzdy / Pracovníci: Do karty přidáno pole Podepsal prohlášení na měsíce, kde můžete specifikovat, na které měsíce pracovník podepsal Prohlášení. U pracovníků, kteří mají zaškrtnuto Podepsal prohlášení, se automaticky doplní rozsah celého roku 1-12. Pole je přidáno z důvodů nového Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Mzdy / Pracovníci: Do karty přidáno zaškrtávací pole Nerezident. Pole je přidáno z důvodů nového Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Mzdy / Pracovníci: U přehledu pracovníků přidána záložka Tisk, do které budou postupně přesovány tiskové sestavy, která mají vazbu ka konkrétního pracovníka (např. Potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 23).
 • Různé: promítnutí nových polí PROHLASENI_MESICE a NEREZIDENT do Konsolidace firem a Ročního převodu mezd.

verze 202 (21.4.2015)

 • Systémová verze: Oprava chyb některých starších sestav QuickReport v souvislosti s přechodem na nový vývojový počítač.

verze 201 (20.4.2015)

 • Plus / Účetnictví / Konsolidace: Přidání polí pro druhou sníženou sazbu DPH.
   

verze 200 (14.4.2015)

 • Plus / Účetnictví / Rozvaha pro příspěvkové organizace: Změna šablony.
 • Mzdy / Pracovníci: Do databáze přidáno pole Nerezident. Zpřístupněno bude ve verzi 203.

verze 199 (11.3.2015)

 • Mzdy / Základní měsíční chody / Výplatní pásky: Nově tisk Hodinového průměru na náhrady a volba (ne)tisku obou průměrů.
 • Účetnictví / Účtování / Prohlížení / Oprava: Kontrola na datum zdanitelného plnění.
 • Účetnictví / Účtování / Zůstatky: Nyní se správně načítají kontrolní zůstatky účtů.
 • Účetnictví / Střediska / Tisk: Přepracována tisková předloha.

verze 198 (20.2.2015)

 • Účetnictví / DPH / Úpravy týkající se druhé snížené daně v tiskopisech Podklady pro DPH a úpravy XML pro Přiznání k DPH (nově se odesílá XML na Daňový portál MFČR).

verze 197 (17.2.2015)

 • Plus / Mzdy / Přehled o výši pojistného: Zcela přepracován způsob generování XML (z důvodů změn ČSSZ zrušena možnost přímého tisku a formuláře zfo.) Program rozpozná starší roky a pokud budete chtít vytvořit Přehled zpětně, nabídne automaticky původní verzi práce s přehledem.
 • Mzdy / Základní měsíční chody / Seznam pojištěnců: Oprava zobrazení a zlepšení přehlednosti ovládání.

verze 196 (4.2.2015)

 • Obslužné / ISP / Doplnění o údaj zaměstnavatele AA0676.

verze 195 (3.2.2015)

 • Obslužné / ISP / Doplnění osobní karty: Zcela přepracováno načítání polí platných od roku 2014. Nyní je možné pole načítat automaticky nebo z karty ISP.
 • Obslužné / ISP / Doplnění osobní karty: Oprava načítání některých políček.
 • Obslužné / ISP: Zpřehlednění zadávání údajů.
 • Obslužné / Přepnutí subsystémů: Zjednodušení přepnutí.
 • Mzdy / Rozvržení pracovní doby: Při editaci si pamatuje naposledy navolený měsíc.
 • Účetnictví / Účtování: Odstraněna chyba při kontrole čísla faktury na duplicitu - nyní přijme i čísla dlouhé 10 a více znaků.
   

verze 194 (21.1.2015)

 • Plus: Program si pamatuje poslední záložku v hlavní nabídce.
 • Mzdy / Roční zúčtování daně: Přidáno pole 18a) Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Nový formulář "Výpočet daně a daňového zhodnocení".
 • Mzdy / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění: Aktualizace šablony nempri.zfo (vydání 21.10.2014).
 • Plus / Přepnutí mezi firmami: Oprava chyby na některých počítačích s WinXP.
 • Mzdy: Nový typ režimu celé obrazovky pod názvem Lupa. Normalizace písma a podpora více monitorů.
 • Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH / Tisk: Nový tiskopis pro rok 2015 vzor 19. Pro starší roky zůstává v platnosti formulář vzor 18.
 • Účetnictví / Účtování: Při zadávání účetního předpisu přidána informativní kontrola na duplicitu čísla faktury.
 • Všechny moduly: Z důvodů kompatibility s novými verzemi operačního systému zrušeny volby Bezpečnostní kopie. Dočasně deaktivováno zjištění nové verze na webu (u Zásob Avast chybně detekoval soubor jako FileRep.)

verze 193 (15.1.2015)

 • Mzdy: Výpočet mzdy, Daňový protokol, Mzdový list: mění se solidární daň ze 103768 Kč na 106444 Kč.
 • Mzdy / Hrubé mzdy a náhrady: Mění se redukční hranice pro výpočet náhrad za pracovní neschopnost pro rok 2015.
 • Mzdy / Roční převod: Maximální VZ roční pro sociální pojištění se zvyšuje z 1245216 na 1277328 Kč. Maximální VZ roční pro sociální pojištění zůstává neomezen.
 • Mzdy / Roční převod: Minimální mzda se zvyšuje z 8500 Kč na 9200 Kč.
 • Zásoby / Zadávání měsíčních pohybů / Pořízení: oprava načítání položek.
 • Mzdy / Roční převod: Opravena chyba při zakládání karet pracovníků u firem, které nepoužívají ISP.
 • Mzdy: doplněny státní svátky 2015, 2016

verze 192 (12.1.2015)

 • úprava aktivace programu pro rok 2015
 • Mzdy / Potvrzení: Potvrzení o zdanitelných příjmech upraveno na verzi 22 (drobné úpravy v textu).
 • Účetnictví / Účtování / Prohlížení: Možnost opravy údajů druhé snížené sazby.
 • Mzdy / Roční převod: Nová daňová zvýhodnění na více dětí. Oprava přidávání údajů o ISP.
 • Mzdy / Děti, Pracovníci: Karta dítěte pracovníka rozšířena o pole Datum narození.
 • Mzdy: rozšíření tabulky deti.db o pole Datum_narozeni. Automatický dopočet datumu narození dle rodného čísla.
 • Mzdy / Děti, Pracovníci: Karta dítěte pracovníka rozšířena o pole Pořadí.
 • Mzdy: rozšíření tabulky deti.db o pole Poradi (pořadí dítěte pro určení sazeb). Automatický dopočet pořadí dítěte dle datumu narození.
 • Účetnictví: Měsíční účtování: zápis hodnot druhé snížené sazby DPH
 • Účetnictví: Základní parametry: přidána druhá snížená sazba DPH
 • Obslužné / Účetnictví / Vypustit věty v určitém intervalu: Zrušena kontrola na horní hranici.
 • Fakturace: Zprovozněna dříve zablokovaná funkce Archiv faktur.
 • Všechny moduly: Přepracována většina formulářů (sjednocení grafiky, zlepšení obládání, lepší přehlednost).
 • Všechny moduly: Na většinu formulářů vložena nápověda (tlačítko Nápověda nebo klávesa F1).
 • Všechny moduly: u některých oken zrušen Režim celé obrazovky.
 • Všechny moduly: celý program portován ze staršího vývojového prostředí na Delphi XE5 (úpravy formátů datumů a tiskové výstupy QuickReport, jiný převod kódových stránek Ansi do Utf8 u všech XML výstupů).
 • Zásoby / Tiskové výstupy: Zadávání datumu upraveno (odstraněno omezení na rok 2009)
 • Majetek: Rozšířeno pole Název v HIM ze 30 znaků na 60 ve všech částech programu.
 • Účetnictví: zakládání nových a dočasných tabulek Uctovano.db doplněno ve všech částech programů o pole Dic, Banka a polí druhé snížené sazby DPH (DPH10_kod, DPH10_kcs, DPH10_zaklad).

 

verze 191 (1.9.2014)

 • Mzdy / Karta pracovníka: Opět umožněna sleva na poplatníka u důchodců.

verze 189 (16.7.2014)

 • Obslužné / ISP: přidány nové pole, zrušení starých a vytváření XML dle nových pravidel od roku 2014.
   

verze 189 (15.5.2014)

 • Zásoby / Ceník a skladové karty: Tlačítko Skladová karta se zobrazí pouze tehdy, když je v seznamu nenulový počet záznamů.
 • Zásoby / Kontrola stavu zásob: Možnost přímé opravy koncových stavů a částek u nomenklatur s nesprávným stavem.
 • Zásoby / Pořízení pohybů / Opravit: Dočasně zrušeno pole Počáteční stav.
 • Ceník: Dočasně zrušen sloupec Počáteční stav.
 • Majetek / Roční převod: převádí se i údaje Majetkový účet SU, AU.
 • Plus / Účetnictví / Rozvaha: Oprava směrné rozvahy pr příspěvkové organizace.

verze 188 (20.2.2014)

 • Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH: Nová šablona Přiznání k DPH pro rok 2014. Kontrola na existenci šablony pro nastavený rok.
 • Mzdy / Výpočet výplat: drobná úprava zápisu zálohové čásky větší než 1000000 Kč, chyba se projevovala u Mzdového listu a výplat větších než 1000000 Kč.
 • Mzdy / Výpočet výplat: oprava zaokrouhlování při výpočtu 2. pilíře a neurčených případů soc. poj. Nyní správně zaokrouhluje celé částky.
 • Plus / Konsolidace: Oprava drobné chyby - při sehrávání se zapisuje správně měsíc vyřazení.

verze 187 (12.2.2014)

 • Mzdy / Roční zúčtování daně za minulý rok: řádek 13 (sleva na poplatníka) je možné korigovat.
 • Mzdy / Základní měsíční chody / Výplatní páska: Hodnota čisté mzdy nyní správně ponížena o II. pilíř.
 • Mzdy / Položková statistika / Čistá mzda / Tisk i Potvrzení: Hodnota čisté mzdy nyní správně ponížena o II. pilíř.

verze 186 (7.2.2014)

 • Mzdy: rozdělení výpočtu solidární daně a základu podle roku (2013, 2014).

verze 185 (7.2.2014)

 • Mzdy / Potvrzení o zdanitelných příjmech: Nyní správně načítá řádek 14 - solidární zvýšení daně u záloh v měsících.

verze 184 (5.2.2014)

 • Mzdy: opraven měsíční základ pro výpočet solidární daně pro rok 2014 na částku 103 768 Kč

verze 183 (2.2.2014)

 • Mzdy: doplněn nový kalendář státních svátků pro rok 2014
 • Mzdy / Hrubé mzdy / Náhrada za nemoc: systém se vrací z 21 zpět na 14 kalendářních dnů. Nemoci zahájené v roce 2013 zůstavají na stávajících 21 dnech.
 • Mzdy / Hrubé mzdy / Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy.
 • Mzdy: Defaultní vyměřovací základ změněn na 1245216 Kč. U již převedených dat je NUTNÉ v parametrech ručně změnit na novou hodnotu.
 • Mzdy / Roční zúčtování za minulý rok: Nový (pozměněný) tiskopis vzor č. 18.
 • Mzdy / Pracovníci / Karta pracovníka / Daňové údaje: V seznamu způsobu zdanění a ve výpočtu zdaňování změněna částka z 5000 Kč na 10000 Kč pro 15 % zdanění daní srážkovou, jen u DPP.

verze 182 (24.1.2014)

 • Účetnictví / DPH: Možnost odeslat Přiznání DPH elektronicky přímo do datové schránky.
 • Mzdy / Potvrzení a hlášení: Upravené hlášení Potvrzení o zdanitelných příjmech tiskopis č. 21.
 • Mzdy / Zúčtování mezd: Oprava drobné chyby - pokud nejsou v účetním předpisu zadány účty pro 2. pilíř, hlásil program při zúčtování mezd chybu.
 • Majetek / Inventurní soupis a místní seznam: Opravena chyba v dočasném souboru pro tisk. (technická pozn: docházelo k přetečení SmallInt u pole Skupina)
 • Obslužné / ISP: Do hlášení se načítá údaj U58 - Počet pracovních dnů nemoci za sledované období.
 • Účetnictví / Základní parametry / záložka Ostatní natavení: přidána položka umístění programu Form Filler 602.

verze 181 (17.12.2013)

 • Majetek / Inventurní soupis a místní seznam: Možnost seskupení sestavy podle SUAU + sekundární třídění podle Inventárního čísla.
 • Obslužné / Společné / Export dat: Doplněn přímý export libovolné tabulky do souboru XLS. Nyní podporuje i nejnovější verze MS Excel
 • všechny subsystémy: Pokud bude k dispozici na webu nová verze programu a nemáte ji dosud nainstalovánu, zobrazí se jednou denně informační hlášení.

verze 180 (29.10.2013)

 • Zásoba / Pořízení pohybů / Skladová karta: Přidána položka Počáteční stav
 • Účetnictví / Účtování / Kontrola čísla dokladu na duplicitu
 • Mzdy / Účetní předpis / Doplnění zaúčtování II. pilíře
 • Mzdy / Zúčtování mezd / Doplnění zaúčtování II. pilíře
 • Plus / Obslužné / Konsolidace firem / Odesílání a příjem dat z/na FTP server
 • Plus / Obslužné / Konsolidace firem / Konsolidace rozšířena na více středisek