Domů » Nápověda » Systémové hodnoty

Legislativní hodnoty, číselné řady a další systémové údaje je možné upravovat a určovat, od jakého data nabývají platnost. Pokud kupříkladu dojde v průběhu roku ke změně sazby DPH, přidáte novou hodnotu. Na všech nově přidávaných dokladech se bude od tohoto okamžiku rozlišovat datum zdanitelného plnění a podle tohoto data přiřazovat odpovídající sazba DPH.

Systémové hodnoty

Systémové hodnoty - Detail