Domů » Prowin » Nápověda » Převod dat do nového roku

Převod dat do nového roku

  1. Před převodem proveďte důkladnou zálohu dat předchozího roku.
  2. Ve mzdách proveďte výpočet průměrů na náhrady a zapište je do karet pracovníků.
  3. OBSLUŽNÝM programem založte složku pro data nového roku, pokud jste již tak neučinili dříve.
  4. Programem UCET proveďte převod dat v účetnictví z původního roku do roku nového, pokud jste tak neučinili již dříve.
  5. V subsystému, který chcete převést data do nového roku proveďte spusťte volbu Roční převod.
  6. V subsystému Účetnictví zkontrolujte nastavení parametrů - především sazby DPH, pokud došlo k jejich změně.
  7. V subsystému Mzdy zkontrolujte nastavení parametrů dle aktuální legislativy.
  8. V subsystému Mzdy založte pro nové rozvržení pracovní doby platné pro rok 2010.
  9. V subsystému Mzdy v kartách pracovníků přiřaďte aktuální Rozvržení pracovní doby.