Domů » Prowin » Nápověda » Otázky a odpovědi (FAQ)

Otázky a odpovědi (FAQ)

Potřebuji dodatečně doplatit dovolenou bez ovlivnění dnů a hodin

Založte nový sloupec ve výplatní listině, vyplňte pouze 1. hodnotu, do předvyplnění zadejte číslo 3 (průměr na dovolenou), dny a hodiny žádné a výpočet zvolte Hodnota 1. Tento sloupec použijte při zadávání hrubých hodnot.

Ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisku v Excelu se zobrazují namísto hodnot pouze popisy HODNOTA

V Excelu v nastavení dočasně zrušte nastavení oddělovače desetinných míst brát ze systému na desetinnou tečku.

Jak odeslat srážky pracovníka na penzijní fond ve více platbách (srážka zaměstnance, platba zaměstnavatele a II. pilíř)

Ve fixních položkách je možné přidat více fixních plateb s různými částkami a jedné zbytkové platby na různé účty. Příklad: První platba zaměstnanec fixní částka, druhá platba zaměstnavatel fixní částka a třetí platba (např. II. pilíř) zadat částku 0, což znamená, že se bude počítat z výplatní listiny.

Na Potvrzení o zdanitelných příjmech se mi zobrazuje špatné DIČ.

V Účetnictví volbou změnit změníte DIČ na správné a ve Mzdách se znova musíte přepnout do odpovídající firmy.

Jak zavést údaje o zasílání plateb PF 2. pilíře

Ve mzdách jsou Pojišťovny a fondy, je nutno zadat číslem 51 nebo vyšším PF II. pilíř a zadat údaje o účtu a platbě, kam budou posílány platby. Pak je nutno v kartě pracovníka, který je účastníkem II. pilíře, na záložce Daňové údaje doplnit číslo penzijního fondu zadaného v 1 kroku.

Na výplatní pásce se mi nezobrazuje 2. pilíř. V ostatních sestavách ano.

I když to spolu nesouvisí, musíte mít v parametrech v záložce Základní parametry nastaveny správně hodnoty Přesčasy Sloupec a Pořadí.