Domů » Nápověda » Kontrolní hlášení DPH od 1. ledna 2016

Kontrolní hlášení DPH od 1. ledna 2016

Na základě požadavků uživatelů Prowin bylo do verze Prowinu 209 pro rok 2016 zapracováno pořizování údajů pro kontrolní hlášení DPH, platné od 1.1.2016.


Bylo provedeno rozšíření údajů na panelu DPH v subsystémech Účetnictví a Fakturace. Jedná se o:

1. Rozšíření dokladu DPH na 60 míst včetně alfanumerických znaků
2. Datum přijetí dokladu
3. Kód předmětu plnění
4. Kód režimu plnění
5. Zařazení věty DPH do sekce kontrolního hlášení
6. Použití poměru DPH na vstupu
7. uplatnění § 44 ZDPH – insolvence

Dále byl panel DPH rozšířen o kód 25 – Sekce A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a. U tohoto kódu plnění bude uživatel zadávat v příslušném řádku sazby daně kód a základ daně, dále pak kód předmětu plnění a zařazení do sekce.

Pracovníci fakturace pokud vystavené faktury účtují a pracovníci účtárny, kteří pořizují v účetnictví záznamy o DPH se seznámí s Kontrolním hlášením DPH a budou jednotlivé věty DPH zařazovat do jednotlivých sekcí. Pro vysvětlení uvádíme následující kombinace:


USKUTEČNĚNÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ


Sekce A.1. ř. 25 přiznání (přenesená daňová povinnost) nutno vyplnit Kód předmětu plnění
Sekce A.2. ř. 3,4,5,6,9,12,13 přiznání po dokladech bez ohledu na hodnotu
Sekce A.3. režim pro investiční zlato není naprogramováno
Sekce A.4. ř.1, 2 přiznání u uskutečněných zdanitelných plnění nad 10 tis. Kč s DIČ-tzn. pro plátce
Nutno vyplnit Kód režimu plnění (převážně bude 0 § 44 ZDPH - insolvenci
Sekce A.5. ř.1,2 přiznání uskut.zdan.plnění do 10 tis. Kč včetně DPH + nad 10 tis. Kč bez DIČ


PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ


Sekce B.1. ř.10,11 přiznání režim přenesené daňové povinnosti, vyplnit Kód předmětu plnění
Sekce B.2. ř. 40,41 přiznání přijatá zdanitelná plnění nad 10 tis. Kč včetně DPH
U použití poměrné části DPH na vstupu zaškrtnou použit poměr
U insolvence zaštrtnou § 44 ZDPH
Sekce B.3. ř. 40,41 přiznání přijatá zdanitelná plnění do 10 tis. Kč včetně DPH.

V průběhu ledna 2016 budou na panelu DPH při pořizování zapracovány logické kontroly a bude připraven program na sestavení elektronického kontrolního hlášení DPH. Proto při pořizování údajů na panelu DPH od 1.1.2016 věnujte zvýšenou pozornost.