Domů » Prowin » Nápověda » Instalace databázového stroje

Instalace databázového stroje

  1. Stáhněte si program Databázový stroj BDE (soubor SetupBDE5.exe).
  2. Tento program spusťte s právy administrátora. Potvrďte všechny volby tlačítkem Další.
  3. Vyhledejte na disku program bdeadmin.exe (standardně bývá ve složce c:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE) a spusťte jej (opět pod právy administrátora).
  4. Na záložce Configuration rozbalte volbu Drivers / Native / PARADOX a v pravé části nastavte následující parametry.
  5. NET DIR na hodnotu např. C:\Temp (složku Temp si musíte předtím založit).
  6. LANGDRIVER na hodnotu pdx ANSI Czech 'CH',
  7. Opět na záložce Configuration rozbalte volbu System / INIT a nastavte hodnotu LANGDRIVER na hodnotu pdx ANSI Czech 'CH'.
  8. Všechny nastavené hodnoty uložíte klepnutím na modrou šipku Apply v nástrojové liště a potvrdíte OK.