Domů » Nápověda » Import dat z Prowin7

Importuje data z Prowin7 do Prowin8.

Import je nutné provádět na počítači, kde je nainstalován databázový stroj BDE, který je vyžadován programem Prowin7.

Importují se pouze data do prázdných tabulek, žádná data se nepřepisují a importem tedy nemůže dojít k jejich ztrátě.

Import dat z Prowin7