Domů » Nápověda » Editor tiskových sestav

Editor tiskových sestav umožňuje uživatelskou úpravu tiskových šablon. Úpravy tiskových sestav jsou určeny pouze zkušeným uživatelům a k dispozici je speciální dokumentace a nápověda.

Zapnutí se provádí na formuláři, který umožňuje tisk klávesnou F12. Zobrazí se indikace: "Upravit sestavu zapnuto".

Indikace zapnutí editoru tiskových sestav

Po stisknutí tlačítka s tiskem (v ukázce nahoře je to tlačítko Doklad), se namísto náhledu sestavy spustí vestavěný editor tiskových sestav.

Editor tiskových sestav