Domů » Backup » Změny ve verzi

verze 9.2 (dosud nevydána)

 • V Personal verzi je možné vytvářet všechny typy záloh (Kompletní, Přírůstkovou i Časovou).
 • Změna vzhledu okna Nastavení úlohy.
 • Typy souborů je možné zobrazit a současně zapisovat nastavení zálohované složky.

verze 9.1 (13.6.2016)

 • Odstraněno omezení platnosti Personal verze do 31.12.2014 (změna zanesena ještě do verze 9).
 • Opravení chyby kopírování vytvořené zálohy na Window 7.
 • Drobné změny vzhledu.
 • Zrušení vyskakovací nabídky na upgrade na verzi Pro.
 • Změna označení verzí na svejdaBackup Lite a Pro.

verze 9 (21.1.2014)

 • okno zálohovací úlohy: grafické úpravy - důležité údaje přeneseny na první záložku
 • kontrola duplicity pojmenování zálohovací úlohy nyní rozlišuje velikost písmen
 • znepřístupněna funkce Lupa
 • Licence a Přístup je opět zobrazen přímo v hlavní nabídce

verze 8 (14.1.2014)

 • doplněna kontrola údajů zálohovací úlohy: Cesty cíle zálohy a kopie zálohy nesmí být stejné
 • drobné grafické úpravy - zlepšení čitelnosti tlačítek hlavní nabídky na WindowsXP
 • omezení platnosti Personal verze do 31.12.2014 - poté je možné si zdarma stáhnout z webu novou aktuální verzi.
 • povoleno odesílání záloh na FTP server i u verze Personal. SSL zatím není podporováno ani u verze Professional. 

verze 7 (13.1.2014)

 • Nyní každý typ zálohovací úlohy (kompletní, přírustková, časová) cykluje pouze mezi sebou, tzn. nemaže se libovolný nejstarší ZIP soubor zálohovací úlohy, ale nejstarší ZIP soubor konkrétního typu zálohovací úlohy. V praxi to znamená, že můžete provést první kompletní (případně časovou) zálohu a poté přírustkové, které budou cyklovat mezi sebou, a už nesmažou po dosažení max. počtu záloh, prvotní, již vytvořenou kompletní zálohu.
 • Oprava chyby - vytváření sekundární kopie hlásilo na systémech Win32 chybu přístupu. Označování souborů atributem "Pouze ke čtení" je nyní pouze na systémech Win64.

verze 6 (13.1.2014)

 • odblokování některých významných funkcí ve verzi Personal (cyklování záloh, počet složek v úloze, zástupce na ploše, sekundární kopie)
 • textové úpravy v demonstračním okně a další drobné grafické a textové úpravy

verze 5 (12.1.2014)

 • Oprava drobné chyby - nyní se správně počet kopií a záloh větších nebo rovno 1000 zobrazuje správně bez oddělovače tisíců. 
 • grafické úpravy - některé položky byly seskupeny pod tlačítko Nástroje, doplněny volby v úvodním okně Personal verze.
 • pokud se zálohování přeruší, nebo se vytvoření ZIP souboru z nějakého důvodu nezdaří, tak se vytvářený soubor po sobě smaže a nevytváří zdání úspěšné zálohy, která je ale poškozena či neúplná. Pokud se přeruší kopírování, tak se po sobě smaže pouze neúplný kopírovaný soubor a originální záloha zůstane nedotčena.
 • doplnění formátu názvu ZIP záloh na např. "Dokumenty @20140109-1438 #20140109-1722.zip" pro přírustkovou zálohu
 • záložní ZIP soubory automaticky získají atribut Read-Only proti nechtěnému vymazání, přepsání, doplňování a částečné ochraně proti virům a malware
 • Přírustková záloha - nový typ zálohovací úlohy, který umožňuje zálohovat pouze soubory, které byly změněny od poslední zálohy. V žádné případě se nezasahuje do již uskutečněných záloh. Rozdělení zálohovacích úloh na kompletní, přírustkovou a časovou.
 • pokud není vloženo zařízení pro kopii, zobrazí se nyní dotaz, zda pokračovat v zálohování bez této kopie.
 • Defaultní vyloučení souborů typu JPG, MP4, MOV, MKV, MPG, AVI, NEF, WMV, ZIP, ARJ, TIF, PNG z komprimace.
 • Přidána automatická podpora UNICODE názvů ZIP souborů záloh.
 • Blikající šipka pro usnadnění orientace při přidávání první zálohovací úlohy.

verze 4 (9.1.2014)

 • změna formátu názvu ZIP záloh na např. "Dokumenty @20140109-1438.zip" (kompletní záloha) nebo "Dokumenty @20140109-1438 #20140101.zip" (časová záloha), kde @RRRRMMDD-hhmm označuje datum zálohy a #RRRRMMDD je datumová hranice, od které se zálohují soubory. Je potřeba ručně upravit počty stávajících úloh, či je ponechat v původním formátu názvů.
 • omezení znaků v názvu zálohovací úlohy na všechny kromě ":/\*"?<>|#@"
 • oprava drobné chyby fokusu při zobrazení okna zálohovací úlohy

verze 3 (6.1.2014)

 • Oprava chyby kopírování vytvořené zálohy do sekundárního umístění na 32-bitových systémech. Na tomto operačním systému se kopírují ZIP data pouze menší než 2GB. Na 64-bitových systémech Windows je kopírování neomezené (resp. omezené pouze možnostmi systému).

verze 2 (4.1.2014)

 • drobné grafické úpravy
 • Časová záloha - rozšíření zálohovací úlohy o zálohování pouze novějších souborů než je zadané datum

verze 1 (17.12.2013)

 • základní verze, která nahrazuje předchozí verze Prowin Backup a isoft Backup